Znate li šta piše na ploči Kulina bana pronađenoj u selu Muhašinovići ?IZVOR: Iz Glasnika zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini,XV,1903./Ćiro Truhelka.

“Prolazeći proljetos kroz Visoko saznao sam da je blizu varoši na lijevoj obali Bosne pod selom Muhašinovići u takozvanoj Tuštinoj njivi Jove Šerenca izorana kamena ploča sa natpisom.

Došavši na to mjesto uvjerih se u veliku radost da je ta ploča najvazniji dio sada spomenik koji je našao u Bosni i dao ispisati bosanski ban Kulin.Ja sam je odmah optremio u muzej u Sarajevo”.

Ploča je bijela miljevina široka 66.5 cm visoka 53 cm na gornjem desnom i na donjem lijevom rubu nešto je okrnuta inače vrlo dobro sačuvana.

Na gornjem ćenaru uklesan je u četiri reda natpis koji zaprema širinu od 9 cm.Slova prvog reda uklesana su pokrupno pak su sve manja a u četvrtom redu pri kraju jedva se i vide.

Natpis na čelu ploče vrlo je razgovjetno urezan no ipak nazalost nije moguće posve sigurno mu ustanoviti potpuni mu tekst pošto je na desnom kraju odlomljen.

Prema tome natpis se sastoji od ovih izreka :
SIJU CRKV’ BAN’ KULIN’ ZIDA.
E G D….JENI KUČEV’SKO ZAGORIE
I NADE NA NU GROM (‘I) U PODGORIE SLJEPIČIŠT’:
I POSTAVI SVOJ OBRAZ (ZA ILI NAD) PROGOM’
BOG DAI BANU KULINU ZDRAVIE I BANIVI VOJSLAVI.

Savremenim jezik to bi glasilo ovako :
“Ovu crkvu zidao je ban Kulin kada je plijenio Kučevsko zagorje.
I pade na nju grom u Podgorju Slijepčišća.
I postavi svoj obraz nad pragom.

Bog da podari banu Kulinu i banici Vojslavi.”
Natpis se dakle odnosi na jednu crkvu koji je ban Kulin sazidao u kučevskom Zagorju i na nju pade kako natpis veli grom te ju ban valjda iznova sazidao i postavio svoj obraz nad pragom.

Vrijeme kada je sačinjen natpis moze se tačno utvrditi.Poznato je da je ban Kulin sa ostalom vlastelom tek 8.aprila 1203.godine na zboru u Bilinom polju u Bosni prešao na katoličku vjeru a do onda bijaše pristaša bosanske crkve

bogumilske a kao bogumil nije mogao graditi crkve.Stoga ovaj natpis potiče u periodu od 1203 do 1204 godine kada se Kulin zadnji put spominje.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)