ZIKR I DOVE KOJE JE UČIO POSLANIK s.a.v.s. ! 1. LA ILAHE ILLELLAH – prema hadisu, to je najvrijedniji zikr.
 2. ESTAGFIRULLAH (Molim Allaha da mi oprosti,) – Što više učiti, naročito uz Ramazan
 3. ALLAHUMME EDŽIRNI MINEN-NAR (Allahu moj spasi me od džehennemske vatre!)
  Što više učiti, naročito uz Ramazan.
 4. ALLAHUMME EDHILNIL-DŽENNEH (Allahu moj, uvedi me u džennet!) – što više učiti,
  naročito uz Ramazan.

 1. SUBHANNELLAHIL-‘AZIM VE Bl HAMDIHI – prema hadisu, svaki put kada ovo
  čovjek prouči, usadi mu se palma u džennetu!
 2. SURA EL-IHLAS (KUL HUVALLAHU EHAD) – prema hadisu, ona vrijedi koliko trećina
  Kur’ana!
 3. SURA EL-KAFIRUN (KUL JA EJJUHEL-KAFIRUN) – prema hadisu, ona vrijedi koliko
  četvrtina Kur’ana!
 4. SURA ZILZAL (IZA ZULZILETIL-ERDU) – prema hadisu, ona vrijedi koliko polovina
  Kur’ana!

 1. ALLAHUMME SALLI ALA MUHAMMEDIN VE’ALA ALI MUHAMMED – ili neki drugi salavat,
  jer prema hadisu, kada čovjek salavatom spomene Poslanika s.a.v.s. jednom, Allah njega
  spomene deset puta!
 2. RABBENA ATINA FID-DUNJA HASENETEN VE FIL-AHIRETI HASENETEN (Gospodaru
  naš, daj nam na ovom svijetu dobro, a i na ahiretu dobro!) – Poslanik s.a.v.s. je ovu dovu
  najčešće učio.
 3. EL-HAMDU LILLAHIL-LEZI AT’AMENI HAZA MIN GAJRI HAVLIN MINNNI VE LA KUVVEH
  (Hvala Allahu, koji me nahranio ovim, bez moje snage i moći.) – dova nakon jela koju je
  Poslanik s.a.v.s. učio i preporučio da je učimo.
 4. E’UZU Bl KELIMATILLAHIT-TAMMATI MIN ŠERRI MA HALEK (Utječem se Allahovim
  savršenim riječima od zla svega što je On stvorio.)

 1. BISMILLAHILLEZI LA JEDURRU ME’ASMIHI ŠEJ’UN FIL ERDI VE LA FIS-SEMAI VE
  HUVES-SEMI’UL-ALIM (U ime Allaha, sa čijim imenom ništa ne može naštetiti ni na zemlji
  ni na nebu, i On sve čuje i zna.) – Za ovu i prethodnu dovu Poslanik s.a.v.s. kaže ko ih po tri
  puta uči ujutro i navečer da mu se neće zlo dogoditi i da će biti zaštićen od šejtanskog i
  džinskog utjecaja.
 2. SURE: KUL-HUVALLAHU-EHAD, KUL E’UZU BI RABBIL FELEK i KUL E’UZU Bl RABBINNASI učiti po jednom nakon namaza, a nakon sabaha i akšama po tri puta. Tako je
  Poslanik s a.v.s. radio i tražio da se uči, radi zaštite od šejtana i džina.
 3. BISMILLAHI TEVEKKELTU, ALELLAHI VE LA HAVLE VE LA KUVVETE ILLA BILLAHI (U
  ime Allaha, oslanjam se na Allaha, nema snage niti moći osim kod Allaha.) – dova koju je
  Poslanik s.a.v.s.preporučio da se uči prilikom izlaska iz kuće.

 1. BISMILLAHI VELEDŽNA VE BISMILLAHI HAREDŽNA VE ‘ALA RABBINA TEVEKKELNA
  (S Allahovim imenom ulazimo i s Allahovim imenom izlazimo. Na Godpodara našega se
  oslanjamo ) – dova prilikom ulaska u kuću (stan).
 2. ALLAHUMME INNEKE AFUVVUN KERIMUN TUHIBBUL-‘ AFVE FA’FU ANNI (Allahu moj,
  Ti si onaj koji prašta, voliš da praštaš, pa oprosti meni moje grijehe!) – Poslanik s.a.v.s.
  preporučio da se uči kada se očekuje Lejletul-kadr.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)