Učešće jedinica MUP-a Srbije u agresiji na republiku Bosnu i Hercegovinu !MUP
Specijalna brigada policije
IKM – Trnovo
Broj: 118/95 “dd“ ss
Dana: 01. 07. 1995. god.

  • MUP
  • Zamjeniku ministra – Bijeljina
  • Štab policije Pale (komandantu)
  • Štab policijskih snaga Vogošća
  • Sbp Janja

Dana 30. 06. 1995. god. na trnovskom ratištu nastavljene su započete
aktivnosti prethodnog dana. Borbena grupa u sastavu V sop, VII sop, te
po dva voda iz odreda “Kajman”, “Plavi” i “Škorpija” (MUP Srbije)

/bold S. Č./ napadale su na objekat Lučevik. Tom prilikom v sop napredovao je pravcem: Brđak (895) – Jaića kamen – kota 1012 i dalje ka
Obrovcu. Na ovoj liniji neprijatelj je razbijen gdje je pretrpio gubitke, a

zarobljena su 2 minobacača 10 mm i nešto pješadijskog naoružanja uz
kvalitetne pisane dokumente. Ukoliko bi se još neznatno napredovalo ka
Obrovcu, bio bi odsječen objekat Gradina (939) čime bi put Trnovo –

Vojković postao prohodan. Očekujemo da će za 1-2 dana ovaj zadatak
biti izvršen. I dalje prisutan problem poštovanja dogovora s komandom
srk oko sadejstva i preuzimanja linija.

U jučerašnjim borbama sbp imala je 4 lakše ranjena pripadnika, a
snage MUP-a Srbije 3 lakše ranjena pripadnika.
IV sop – Janja nalazio se u rejonu ratišta na odmoru u selu Tošići.

S popodnevnim satima Rokić Drago, pripadnik IV sop, sjedeći
zajedno u društvu sa više pripadnika ovog odreda je ručnom bombom od
koje je smrtno stradao Ubiparović Melenta, pripadnik IV sop, a ranjena
su još 4 pripadnika odreda od kojih jedan teže. Svi se nalaze u bolnici u

Srbinju. Počinilac je zadržan u prostorijama s. p. Trnovo, a u toku je
organizacija uviđaja. Još jednom napominjem da su snage sbp premorene i da krajnjim naporima izvršavaju postavljene zadatke što se
posebno odnosi na III sop koji se u potpunosti “raspao”, a IV sop je na

ovom terenu imao 2 poginula pripadnika i 27 ranjenih tako da predlažem
njihovo izvlačenje sa terena i povratak u matične baze.

Zamjenik komandanta sbp
Ljubiša Borovčanin

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)