Tajni dokument-plan agresije na Republiku BIH kojeg je potpisao general JNA Milutin Kukanjac 17.marta 1992.godine.



Tajni dokument koji je 17.marta 1992.godine potpisao general major Milutin Kukanjac.
Generalštabu OS SFRJ
Veza: akt načelnika GŠ OS SFRJ pov.br.546 od 17.03.1992.godine.
Povodom postavljenog pitanja u aktu kojim ste se obratili izvestavam vas o sledećem :
1.Ne postoje nikakve indicije da pod dosadašnjim pritiscima može doći do bilo kakve promene u zauzetom kursu muslilanskog vođstva u odnosu na ostanak u sastavu SFRJ.
Naprotiv putem obaveštajnih izvora imputiranih u njihove krugove došli smo u posed preciznih planova po kojima muslimanska strana namerava izvršiti napade na garnizone i jedinice JNA na teritorij BIH te prateće vojne ustanove i institucije.
Iz rečenog procenjujem da je potrebno ranije zapoceti sa realizacijom na terenu prve faze Plana RAM.
Kroz Ganića razvijena je jaka ekstremna tzv.Sandžačka linija.Razlogom rečenog predlažem hitno izdvajanje u dislokaciji Srpskog MUPA BIH uz stvaranje uslova na terenu za samostalno funkcionisanje uz neslaganje na log.podrsku i kadrovsku popunu iz sastava JNA.
Paravojne formacije iz sinteze tzv.Sandžačkog ekstremnog krila tzv.Patriotske lige i Zelenih beretki koje su uvedene u rez sastav milicije MUPa BIH,jezgro su njihove zamišljenje vojske sučeljenje oružanom sastavu JNA koja u daljem procesu ocepljenja od SFRJ planiraju razviti preciznu vojnu instituciju muslimanske paradržave.
Ubrzana obuka njihovog ljudstva naoružavanje učestale provokacije prema JNA ukazuju na neizbježnost oružanog sukoba.
(…) Marginizacija Abdića od strane muslimanskog vođstva ukazuje da se mora pristupiti radikalnom potezu izoliranja Izetbegovića čime bi razbili trojstvo Izetbegivić-Ganić-Silajdžić kao ključnog mehanizma muslikanske strane.
(…) Odsecanje i okruženja urbanih celina sa mudlimanskim vecinskim stanovništvom .
Za pojedine vojne bolnice nemamo uređene ratne formacije.Dajte upustvo za rad istih u ratu.
U potpisu
KOMANDANT
General major
MILUTIN KUKANJAC
 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)