Arhiva oznaka: Travnik

Haubica H-155 kalibra 155 mm čiji je prototip urađen u BNT-u Novi Travnik otišla je ovih dana na svoj prvi međunarodni veliki sajam !

Nakon nekoliko godina ispitivanja i testiranja, kako u zemlji tako i u inostranstvu bh.samozvana haubica H-155 kalibra 155 mm čiji je prototip

urađen u BNT-u Novi Travnik otišla je ovih dana na svoj prvi međunarodni veliki sajam vojne

opreme i naoružanja u Abu Dabi na prestižni sajam IDEX 2021.godine


Iz HDZ Travnik-“Kandidat SDA je preminuo te je regularno da oni daju novog načelnika-nove izbore smatramo nezakonitim”

Opštinski odbor HDZ-a u Travniku danas je odlučio da neće sudjelovati na vanrednim izborima za načelnika Opštine Travnik.

” Nove vanredne izbore smatramo nezakonitim, mi poštujemo načelo legitimnog predstavljanja i ne želimo birati novog načelnika.

SDA je pobjedila u Travniku, njihov kandidat Mirsad Peco nažalost je preminuo, te smatramo da bi bilo regularno da SDA da novog načelnika iz njihove stranke”.

Jedna od najstarijih džamija u Bosni,izgrađena od strane vojnika sultana Mehmeda el-Fatiha !

U mjestu Šenkovići udaljenom osam kilometara od Novog Travnika nalazi se jedna od najstarijih dzamija u BIH.Za ovu dzamiju najviše se koristi naziv Stara dzamija.

Najvjerovatnije da su je sagradili vojnici sultana Mehmeda el-Fatiha prilikom osvajanja Bosne.U historijskim izvorima se prvi put spominje u defteru iz 1568.godine.

Pripada tipu jednoprostornih dzamija sa četverovodnim krovom i drvenom munarom.

U krovu su bili vidljivi izvorni ostaci potkonstrukcije munare.Izvedeni su od tesanog drveta sa ručno kovanim gvozdenim ekserima sa velikom glavom na kraju.

Dzamija je izgrađena od kamena krečnjaka u donjoj zoni i ćerpića u gornjoj zoni.Na dzamiji nema tariha koji bi ukazivao na vrijeme njene gradnje ili ime graditelja.

Oko dzamije se nalazi harem sa nekoliko straih nišana.

Stara dzamija je 2015.godine proglašena nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.

Piše : Selma Rustempašić

Izvor slike : Habibić Harisa

Tajna starog grada Bosnić ispod kojeg se nalaze tri pećine !

U vrijeme srednjovjekovne Bosne na području Viteza nalazio se utvrđeni grad Škaf ili Bosnić.

Grad se nalazi kod sela Viteza,jugoistočno od Travnika sakriven među okolnim brdima na jednoj glavici (kota 757).

Prema Ivanu Kujundziću naziv mu potiče od romanske riječi sciava (prirodna pećina,prokop,dublja) jer se pod nekadašnjom gradinom nalaze tri pećine.

Predspostavlja se da grad nije opstao između ostalog i zato što nije imao dobru opskrbu vodom.

Prirodna gradina od podnozja tj.mjesta gdje se potočić Milašinovac ulijeva u Pralu do vrha visoka je oko 150 metara.Sam vrh dugi je greben od nekoliko stotina metara kojeg tvore potpuno okomite stijene i čine od njega prirodnu tvrđavu koju je trebalo samo malo dozidati.

Najzanimljiviji je upravo početak tog grebena gdje se odmah uočavaju znakovi ljudksog uređivanja prirodne stijene,na kojoj su neki davni doseljenici najvjerovatnije u 7 stoljeću podigli zrtvenik bogu Jarovitu.

Dvjestotinjak metara od ušća Milašinovca u Pralu idući uz put koji je uz Milašinovac na desnu stranu tridesetak metara iznad potoka i puta nalazi se ulaz u pećinu otvora 1x 0.70 metara a duga je 44 metra široka 0.80 m do 6 metara visoka od 0.50 do 4 metra a ukupne površine 90 metara četvornih.

Pećina nije pogodna za zivot jer ima uski hodnik dug 10ak metara koji se spusta pod kutom od 30 stepeni ali je mogla posluziti kao skloniste u slučaju opasnosti.

Izvor : Radiosarajevo.ba

Kandidat SDA za načelnika opštine Travnik ubjedljivo pobijedio,pa preminuo na dan izbora

Doktor Mirsad Peco, bio je kandidat SDA za načelnika opštine Travnik. Peco je ubjedljivo pobjedio, ali je preminuo na dan izbora od posljedice koronavirusa.

Usljed situacije koja je nastala, SDA traži da se ponovo izbore, dok HDZ ne misli tako.

Predsjednik FBIH Marinko Čavara istaknuo je kako ni jednog uporišta nema u zakonu da bi se izbori u Travniku ponovili.

”Sljedeći kandidat koji je imao najviše glasova posle pobjednika, bi u našem slučaju trebao biti načelnik Travnika.

Ni jednog uporišta u zakonu nema da se izbori ponove u Travniku, to je samo želja SDA. Isto je tako da premine izabrani vijećnik, njegovo mjesto popunjava sljedeći po broju glasova”, kaazao je Čavara.

Mihajlo Petrović Major-beograđanin u odbrani Travnika i Bosne i Hercegovine !

U aprilu 1992.godine oficir JNA Mihajlo Petrović, oficir čija je vojska napustila Travnik ostaje u Travniku. Rođeni Beograđanin stavlja se u odbranu Travnika i Bosne i Hercegovine.

Nije prihvatio poziv porodice da dođe u Beograd.

Neko mu je predao zastavu sa bosanskim ljiljanima, salutirao je i poljubio ju je, a nakon toga predao je i naredio da vojnici urade isto.

Tog 13.aprila Travnik je imao sreću da ispred njega stoji Mihajlo Petrović i Travnik i travničani su mogli biti sretni.

Turbe i Travnik su se odbranili nakon žestokih 24-satnih borbi. Četnici su protjerali 9.maja 1992.godine Bošnjake vlašićkog sela Mudrike. Bili su razočarani Mudričani zato što ih brani Srbin, ali samo nekoliko dana, kada su uvidjeli da mu mogu vjerovati.

Mihajlo Petrović je život izgubio 25.oktobra 1992.godine, kada je stao na minu na koti Mlakva, dva dana kasnije došlo mu je preko hiljadu osoba na posljednji ispraćaj.

Ono što je za Mihajla karakteristično jeste njegova poruka borcima, prije kretanja u akciju:

”Ako me zarobe, odmah pucajte u mene”.

Ko je Elvedin Pezić-sa 15 godina bio je pripadnik ARBIH i u njoj ostao do kraja rata…


Mr. Elvedin Pezić, rođen je u Travniku 1977.godine, osnovnu i srednju školu je završio u Busovači. Ono što malo ljudi zna, jeste da je Pezić sa 15 godina bio pripadnik ARBIH i u njoj ostao do kraja rata.

Nakon rata odlazi u Ujedinjen Arapske Emirate gdje boravi jednu školsku godinu, a nakon toga odlazi u Medinu, gdje završava institut za arapski jezik.

2005.godine se vraća u Bosnu gdje započinje svoj misionarski rad. Nastanjuje se u Sanskom mostu, od 2009.godine je u Sarajevu.

Danas je poznat kao jedan od najprepoznatljivijih i najoriginalnijih predavača u Bosni i Hercegovini.

Stari bosanski gradovi-priča o Travniku !

Izvori i literatura: Boue II. — Jukić 22 — I. Kukuljević, Putovanje po Bosni, Zagreb 1858, 34 — Klaić, Bosna,
158 — Jireček, Die Handelsstrassen, 61 i 84 — Starine XVII
147 — Gl. Z. M. (1908), 99 i 183 — Đ. Mazalić, Travnik
i Toričan, Gl. Z. M. 1948, 145 do 166 — Dr. M. Mandić,
Vezirski grad Travnik, Zagreb 1931 — G. Elezović, Turski
dokumenti za istoriju Jugoslovena, Beograd 1932, 115 (ćir.)
— Manuscripta turcica br. 4913 — Bulbulina pjesma u Kronici M. E. Kadića,

TRAVNIK se prvi put spominje 1463 godine
kao mjesto u kome se kraće vremena zadržao sultan Mehmed II, osvajač Basne, na putu u Jajce.


Grad je sagrađen na jednom brežuljku Vlašića.
U osnovici je nepravilan višekut, a dijeli se u tri
dijela: gornji s tamnicom, srednji s kulom za municiju i donji grad. Ti se dijelovi nižu od sjevera


prema jugu. Gradska su vrata u srednjem dijelu,
i to sa zapadne strane, a do njih se danas dolazi
preko kamenitog, na svod sagrađenog mosta, ispod
koga protiče Hendek, lijevi pritok Lašve. Vrlo je
vjerojatno da je na istome mjestu bio nekad pomični most.
Tehnika je travničkog grada sredovječna, ali
nije dokumentarno zajamčeno da je grad sagradio
Tvrtko II, iako to neki pisci navode. Prvu sigurnu
vijest o gradu Travniku nalazimo u tursko-ugarskom ugovoru iz 1503 godine, ali grad je svakako


sagrađen prije 1463 g. Evlija Čelebija zabilježio je
po pričanju da je grad zidao latinski kralj Dubrovnik, a to će reći da je podignut prije pada
Bosne. Isti pisac navodi da je onda (1660) u gradu
bilo više soba i prostorija za municiju, te da je tu
stajao dizdar s posadom. Ne može biti točno da je
u ovome gradu 1626 g. bilo 50 ognjišta (kuća),
kako kaže Georgiceo. Biće, da je posada brojila
50 momaka.


Kako je u ovom gradu džamija sagrađena na
ime sultana Bajezida II (1481—1512), to je toga
vremena stavljena u ovaj grad stalna posada. Toj
je posadi pripadao i Sulejman sin Bajezidov, koji
je 1554 držao pod zakup jednu parcelu Sofi Mehmed-pašina vakufa u Banjoj Luci.
Pjesnik Bulbuli opjevao je 1102 (1690—1691)
Travnik i među inim ističe tvrđavu i hvali hrabrost travničkog dizdara, ali mu imena ne spominje.
Sve do 1833 nemamo točnih podataka o oružju
i municiji ovoga grada. Po anonimnom opisu u
gradu nije bilo baš mnogo topova. Po jednom francuskom izvještaju bila su u gradu godine 1806
samo četiri topa, što je upravo teško vjerovati, jer
je 1833 pored 17 uporabljivih topova bilo još 22
stara topa. Jukić piše, da je po tradiciji grad sagradio Tvrtko II, da u gradu ima džamija, tri kuće,


nekoliko kasarna, 12 topova, topčija i 30 nizama
i dosta municije, ali primjećuje da je grad od
male važnosti, jer je tijesan, slabih zidova, a uz
to se može tući iz topova od Gučeva i Bukovice.
V. Klaić zabilježio je kako je 1867 Topal Osmanpaša dao 27 starih topova s natpisima slupati i u
Carigrad otpremiti.
Godine 1838 ovaj je grad bio u dobrom stanju,
i danas je relativno dobro očuvan, jer je iza 1878
popravljan. U njemu je i okupacija zatekla tursku posadu.
Dok je Travnik bio sijelo bosanskih vezira, tj.
od početka XVIII stoljeća do 1851., često su gradsku tamnicu naseljavali neposlušni bosanski begovi i age, od kojih su neki ovdje i glavom platili. Tako je g. 1806 umoren tu i aga bosanskih


jeničara uz pucanje topova. Do pedesetak bosanskih prvaka platilo je životom u Travniku.
Godine 1102 (1689—90) bio je u Travniku dizdar Ahmed -aga, 1721 Osman-aga, a 1764 Ahmedaga, koji se navodi kao dužnik u popisu dužnika
jednog vakufa u Vranduku, 1787 bio je dizdar
Mehmed-aga, a 1791 Ahmed-aga.