Oznaka: Krstaski rat

Križarski ratovi: Kako se Bosna odbranila od krstaške EvropeKrižarski ratovi: Kako se Bosna odbranila od krstaške Evrope

0 Comment

Da bi ban Matej Ninoslav izbjegao pritisak papinske krune prihvaća kršćanstvo ali ipak se u Bosni sirilo bogumilstvo pa čak i izvan njenih granica. Postavljeni biskup imao je podrsku bogumila a pored toga nije znao ni same crkvene obrede vršti po kršćanstvu niti je obrede vršio na latinskom jeziku. Takvo stanje željela.je iskoristiti Ugarska koja […]