Oznaka: KPJ

KPJ :”Po pitanju Bajrama izvršiti takvu agitaciju kako bi tog dana obezbjedili proizvodnju i na sam dan kritikovali one koji nisu došli”.KPJ :”Po pitanju Bajrama izvršiti takvu agitaciju kako bi tog dana obezbjedili proizvodnju i na sam dan kritikovali one koji nisu došli”.

0 Comment

Boreći se protiv religioznih shvatanja KPJ je svojim članova tražila bezpogovorno provođenje ateističke politike u svakodnevnom životu. U zapisniku sa sastanka radničkog komiteta u Banovićima stoji ”Po pitanju Bajrama izvršiti takvu agitaciju kako bi tog dana obezbjedili proizvodnju i na sam dan kritikovali one koji nisu došli”. Udaljavanje Bošnjaka od vjere je urađeno uz potpunu […]

Kako je Afan Zuhrić zbog smijeha i viceva završio na Golom otoku i tamo proveo više od 5 godina !Kako je Afan Zuhrić zbog smijeha i viceva završio na Golom otoku i tamo proveo više od 5 godina !

0 Comment

Za vrijeme informbiroa i sukoba na relaciji Tito-Staljin u Jugoslaviji je zavladala panika. Tadašnja vlast u strahu da u samoj Jugoslaviji postoje petokolonaši, odlučila se obračunati sa njima i to na brutalan način. Osnovan je politički logor zloglasnog imena ”Goli otok”. Svako ko je i jednu ružnu riječ rekao protiv tadašnjeg predsjednika Tita i sistema […]

Kako je Staljin napao KPJ !Kako je Staljin napao KPJ !

0 Comment

Na savjetovanju komunistiĉkih partijaSSSRa,Jugoslavije,Ĉehoslovaĉke,Madarske,Poljske,Rumunjske, Bugarske, Francuske i Italije, održanom u rujnu 1947. u Škljaskoj Porebi u zapadnoj Poljskoj,osnovan je Komunistiĉki informacijski biro(skraćeno Kominform ili Informbiro). Jugoslavenske komuniste na tom su sastanku predstavljali Edvard Kardelj i Milovan Đilas.Za razliku od Kominterne,Informbiro je organiziran zbog razmjene iskustava u radu partija ĉlanica i za uspostavljanje, »u sluĉaju potrebe, […]