Oznaka: Domet

Kako je oslobođen Vlašić-Domet I’, vojna operacija ARBIH !Kako je oslobođen Vlašić-Domet I’, vojna operacija ARBIH !

0 Comment

Operacija Domet I’, bila je vojna operacija ARBIH u kojoj je oslobođena planina Vlašić. Bitka se vodila od 20.marta do 10.aprila 1995.godine. Komandant snaga bio je Mehmed Alagić. Borci 7.korpusa, sa pridodatim jedinicama IV, III, I.korpusa, te muslimanske brigade i jedinice crni labudovi u veličanstvenoj operaciji Domet I’, oslobađaju Vlašić. Na ovoj akciji oslobođeno je […]