Oznaka: dokazi

Dokazi da su Bošnjaci jedan od najstarijih naroda Evrope-rušenje mita o Bošnjacima kao Slavenima !Dokazi da su Bošnjaci jedan od najstarijih naroda Evrope-rušenje mita o Bošnjacima kao Slavenima !

0 Comment

Porijeklo Bošnjaka je tema koja dugo već zaokuplja historičare.Dosadašnje porijeklo Bošnjaka oslanja se uglavnom na na teze srbijasnkih i hrvatskih historičara o slavenskoj pripadnosti bošnjačkog naroda. Ta tema postavljena je iz političkih i nacionalnih pobuda jer su Bošnjaci bili potrebni i velikosrpskoj i velikohrvatskoj idelogiji u smislu da bi pripajanjem Bošnjaka u svoj nacionalni korpus […]