Oznaka: Dobri Bosnjani

Ko su bili "Dobri Bošnjani" ?Ko su bili "Dobri Bošnjani" ?

0 Comment

Brojna su shvatanja o terminu Dobrih Bošnjana.Prema jednima riječ je o svim Bošnjanima a prema drugima odnosi se samo na istaknute svećenike Crkve bosanske.Ipak ovaj naziv se morao zaslužiti. Njega je mogao nositi samo samo visoki plemić ili rjeđe velikodostojnik Crkve bosanske.Taj naziv mogli su nositi pripadnici elite visokog plemstva što se vidi i na […]