Oznaka: Dijak

Bosanska dvorska kancelarija-DIJACI !Bosanska dvorska kancelarija-DIJACI !

0 Comment

IZVOR: HISTORIJA DRŽAVE I PRAVA BiH – IZAZOVI I PERSPEKTIVE POVODOM 50. GODINA NAUČNOG I PUBLICISTIČKOG RADA PROF.DR. MUSTAFE IMAMOVIĆA Jedna od najvažnijih funkcija u bosanskoj dvorskoj kancelariji, koja je uvijek usko bila vezana za vladarski dvor, bila je i funkcija pisara. Dvorski pisar ili dijak, u pojedinim izvorima je nazivan gramatik (gramatig) ili logotet […]