Oznaka: Curcic mahala

Zanimljiva anegdota o Firuz begu i lijepoj česmi uz džamiju u Čurčića mahali !Zanimljiva anegdota o Firuz begu i lijepoj česmi uz džamiju u Čurčića mahali !

0 Comment

Godine 1493.na mjesto bosanskog sandžakbega dolazi Jahja beg.Za vrijeme njegove uprave koja je trajala oko godinu dana ništa se znacajnije nije desilo ali je ostala jedna interesantna anegdota vezana za njegovu upravu. Spomenuti sandžakbeg je u gradu Sarajevu  u Ćuričića mahali podigao lijepu džamiju sa kamenom munarom. Jahja je pred džamijom namjeravao podignuti jednu česmu […]