Oznaka: Cuda

Iranski Nikola Tesla !Iranski Nikola Tesla !

0 Comment

Jeli vam poznato ime Mehran Tavakoli Keshe? Iranski Nikola Tesla kako mu odmilja tepaju Irančani. Naučnik koji želi da patentira nekoliko svojih izuma: besplatna električna energija, levitacija, podmladjivanje. M.T. Keshe je u naučnim krugovima poznat kao nadareni iranski nuklearni fizičar koji se školovao u Londonu i koji već četrdeset godina proučava plazmu s električnim nabojem. […]