Oznaka: Crkva bosanska

Koja su prva zapisana muslimanska imena na našim prostorima-proces promjene imena sa dolaskom islama na naše prostore !Koja su prva zapisana muslimanska imena na našim prostorima-proces promjene imena sa dolaskom islama na naše prostore !

0 Comment

Jedan od bitnijih segmenata i svakako najveća promjena koja je uslijedila dolaskom osmanske vlasti na naše prostore je prelazak pripadnika Crkve bosanske u islamsku vjeru. Uporedo sa širenjem islama tekao je i proces promjene imena stanovništva koja dobijaju klasična muslimanska imena. Već u prvom osmanskom popisu stanovnišva iz 1468.godine navode se brojni slučajevi muslimanskih imena […]

Crkva bosanska-pojava,porijeklo i učenje pripadnika Crkve bosanske !Crkva bosanska-pojava,porijeklo i učenje pripadnika Crkve bosanske !

0 Comment

Sigurno je da su pripadnici Crkve bosanske kao temeljan dokaz autohtonog bosanskog srednjovjekovnog bića, bili upotrebljavani kao zalog dnevnopolitičkim i velikodržavnim zahvatima. Pripadnici Crkve bosanske sigurno su najinteresantnija pojava i najdragocjeniji svjedok života i djela „dobrih Bošnjana”. Pripadnici Crkve bosanske su najznačajnija historijska pojava srednjovjekovne bosanske države na društveno ekonomskom, duhovno – vjerskom i na […]