Oznaka: Brda

Poput kocaka koje je naslagalo neko divovsko dijete, granitne stijene opasno stoje jedna na drugoj…Poput kocaka koje je naslagalo neko divovsko dijete, granitne stijene opasno stoje jedna na drugoj…

0 Comment

Sablasno granično područje u Zimbabveu počivalište je ratničkoga poglavice i vlasnika dijamantnoga carstva. Poput kocaka koje je naslagalo neko divovsko dijete, granitne stijene opasno stoje jedna na drugoj. Goleme granitne kugle stoje na glatkim granitnim kupolama, kao da bi ih i najmanji dodir mogao pokrenuti. Ovo začudno područje kamenih stupova tek je kostur krajobraza koji […]

Čokoladna brda i narodna predaja stanovnika Bohola !Čokoladna brda i narodna predaja stanovnika Bohola !

0 Comment

Stožasta brda koja se naglo uzdižu iz tla na filipinskom otoku tijekom sušnog razdoblja poprimaju boju čokolade. Na prvi pogled Čokoladnog brda na filipinskom otoku Boholu djeluje umjetno, kao rezultat kakva zapanjujućeg ljudskog pothvata, a ne kao djelo prirode. Stotine stožasnih i kupolastih brda stoje rasporedjena u skupinama jedno iza drugoga, poput stogova sijena na […]