Oznaka: Bosnjački velikan

Džemaludin ef.Čaušević-bošnjački velikan i vjerski prvak Bošnjaka !Džemaludin ef.Čaušević-bošnjački velikan i vjerski prvak Bošnjaka !

0 Comment

Mehmed Džemaludin ef. Čaušević je bio bošnjački velikan, i vjerski prvak Bošnjaka. Rođen je 28.12.1870. u selu Arapuši kod Bosanske Krupe.Medresu je završio u Bihaću, a pravni fakultet (mektebi hukuku) u Istanbulu. Od 1903. do 1905. nastavnik je arapskog jezika na Velikoj sarajevskoj gimnaziji, kad je izabran za člana ulema-medžlisa. Dvije godine, od 1910. do […]