Oznaka: Bošnjački Homer

Znate li ko je bio Avdo Međedović,prozvaše ga “Bošnjačkim Homerom” !Znate li ko je bio Avdo Međedović,prozvaše ga “Bošnjačkim Homerom” !

0 Comment

Avdo Međedović je najveći bošnjački epski pjesni svih vremena i jedan od najvećih epskih stvaralaca uopšte. Autor je čuvenog epa ,,ženidba Smailagić Meha”, dugog kao ”Ilijada” i ”Odiseja”. Njegove pjesme neprevaziđene su i po jačini i dužini ispjevanih stihova, a poznati američki naučnik Milman Peri, istraživač i profesor sa univerziteta Harvarda iz prve polovine XX […]