Oznaka: Bosnjaci u Jasenovcu

Kako su stradali Bošnjaci u Jasenovcu-"Uhapšen i ispečen u krušnoj peći…"Kako su stradali Bošnjaci u Jasenovcu-"Uhapšen i ispečen u krušnoj peći…"

0 Comment

Koncentracioni logor Jasenovac prve zatvorenike je primio početkom augusta 1941.godine.U logor su dovođene dvije grupe logorasa sa presudama i bez presuda. Posebno je značajna druga grupa sa Jevrejima Srbima Bošnjacima Romima koji su bili protiv režima NDH. Pogibija Bošnjaka u Jasenovcu je bila je gotovo zanemarena a u prvi plan su se isticale srpske i […]