Oznaka: Bosna kapetani

Posebno mjesto u vojnom organiziranju bosanskog ejaleta imale su kapetanije…Posebno mjesto u vojnom organiziranju bosanskog ejaleta imale su kapetanije…

0 Comment

Posebno mjesto u vojnom organiziranju bosanskog ejaleta imale su kapetanije. Neki stariji historičari govorili su da je institucija kapetanija bila specifična samo za naše prostore, ali je istina da su one postojale i u drugim dijelovima carstva, iako je njihova važnost upravo došla do izražaja kod nas u Bosni. Kapetanije su manji teritoriji organizirani vojno; […]