Oznaka: Bosanski pravoslavci

“Svaki učenik je morao da kaže: “Ja sam Srbin” !“Svaki učenik je morao da kaže: “Ja sam Srbin” !

0 Comment

Izvori : Muhamed Filipović-Ko smo mi Bošnjaci,Sarajevo 2007. Hadžijahić Muhamed-Od tradicije do identiteta-geneza nacionalnih pitanja bosanskih muslimana.Zagreb 1990. Nacije na prostoru Balkana nisu postojale do kraja 18.stoljeća i pocetkom 19.stoljeća. Formiranje nacija javlja se nakon oslobođenja od osmanske vladavine koji su rezultirali diferencijaciju Bošnjaka na tri religijske skupine koje su na kraju dobile svoj Srpskini […]