Oznaka: Bosanski ejalet

Kako je današnji Sanžak 1877.godine izdvojen iz sastava Bosanskog vilajetaKako je današnji Sanžak 1877.godine izdvojen iz sastava Bosanskog vilajeta

0 Comment

Administrativno-teriotirjalnim promjenama iz 1865.godine,Bosanski i Hercegovački ejalet spojeni su u Bosanski vilajet kojeg su činili : Sarajevski,Travnički,Bihaćki,Banjalučki,Zvornički,Hercegovački i Novopazarski sandzak. Odlukom Porte jula 1872.godine,Novopazarski sandzak izdvojen je iz Bosanskoj vilajeta i priključen Niškom sandzaku,koji je ulazio u sastav Rumelijskog Vilajeta. Od ova dva sandzaka osnovan je poseban Novopazarski vilajet.Ovakva podjela zadrzala se kraće vrijeme a […]

Ubijanje i protjerivanje Bošnjaka tokom srpskih ustanaka !Ubijanje i protjerivanje Bošnjaka tokom srpskih ustanaka !

0 Comment

Ustanak koji je u Srbiji počeo 1804, u O.C. je smatrana za „eškiju” (hajduk, bandit, razbojnik, zulumćar, buntovnik), koja je u to vrijeme označavala protivljenje javnom redu i miru i sigurnosti imetka. Inače eškije je bilo svuda po Balkanu, a osmanske vlasti su preduzimale mjere za njeno suzbijanje, ali ne i njeno iskorjenjivanje jer su […]

Bosanski ejalet na početku XIX stoljeća-granica !Bosanski ejalet na početku XIX stoljeća-granica !

0 Comment

Po odlukama Bečkog kongresa 1815., zemlje Balk. poluotoka vraćene su u ono stanje u kome su se nalazile krajem XVIII stoljeća, prije Napoleonovih ratova. Sjeverna granica između Austrije i O.C. ustaljena je na Savi i Dunavu. Zapadna je išla Unom do Novog, zatim je kretala na sjeverozapad, zahvatajući Cazinsku krajinu i Veliku Kladušu, a onda […]

Tekst sultanovog fermana iz 1850.godine upućen narodu Bosanskog ejaleta !Tekst sultanovog fermana iz 1850.godine upućen narodu Bosanskog ejaleta !

0 Comment

IZVOR: G. Šljivo, Omer Lutfi–paša u BiH 1850–1852, Drugo izdanje, Tešanj 2007, str. 218–222 „Uvaženim izvršiocima svih mojih carskih naredbi, cijenjenim muširima, koji pouzdano i ispravno rješavaju sve zadatke, uspješno obavljaju važne poslove svojim ispravnim zaključivanjem, udaraju temelje sreći i napretku, učvršćuju stubove države, onima koje je Bog obdario najljepšim svojstvima, sadanjem komandantu rumelijske vojske, […]

Bosanski ejalet i Prvi srpski ustanak-dolazak sultanove vojske pred Beograd !Bosanski ejalet i Prvi srpski ustanak-dolazak sultanove vojske pred Beograd !

0 Comment

Ustanak koji je u Srbiji počeo 1804, u O.C. je smatrana za „eškiju” (hajduk, bandit, razbojnik, zulumćar, buntovnik), koja je u to vrijeme označavala protivljenje javnom redu i miru i sigurnosti imetka. Inače eškije je bilo svuda po Balkanu, a osmanske vlasti su preduzimale mjere za njeno suzbijanje, ali ne i njeno iskorjenjivanje jer su […]

Osnivanje Bosanskog ejaleta !Osnivanje Bosanskog ejaleta !

0 Comment

Shodno svojoj unutrašnjoj politici da na prostorima koji obuhvataju velike teritorije osnivaju veće teritrijalno-upravne jedinice – ejalete, Osmanlije su u svom evropskom dijelu pored Rumelijskog ejaleta, formirali i Budimski ejalet (21.08.1541.). Kako se vremenom dokazalo da manje teritorije u administrativnom smilsu bolje funkcioniraju ako su spojene u jednu prirodnu cjelinu oni su odlučili, po Šabanoviću […]

Posavska buna iz 1836.godinePosavska buna iz 1836.godine

0 Comment

Novi valija Salih Vedžihi-paša, je po dolasku u Sarajevo polovinom 1835. godine i zvanično ukinuo kapetanije i Bosanski ejalet podijelio na muteselimluke. Dosljedan u sprovođenju nizama, Vedžihi-paša je nakon nekoliko poziva, uspio privoliti sve muteselime da se odazovu vijećanju prvaka, koje je održano tokom januara 1836. godine u Sarajevu, pri čemu je najduže zadržao one […]