Oznaka: Bosanska ulema

Ko je to Bošnjake nazvao "otpadnicima od islamske vjere"-Nakon što je Husein kapetan Gradaščević izabran za vođu pokreta za autonomiju Bosne…Ko je to Bošnjake nazvao "otpadnicima od islamske vjere"-Nakon što je Husein kapetan Gradaščević izabran za vođu pokreta za autonomiju Bosne…

0 Comment

Nakon što je Husein kapetan Gradaščević izabran za vođu pokreta za autonomiju Bosne,istanbulski šejhulislam,na osnovu izvještaja prusačkog kadije,izdao je fetvu kojom je Bošnjake zbog pobune protiv sultana proglasio “otpadnicima islamske vjere”. To je značilo da se stavljaju van zaštite šerijata i kanuna.Šejhulislam je uputio naredbu bosanskoj ulemi da se odvoji od “odmetnika” prijeteći da će […]