Oznaka: bojska

Šta bi bilo sa Hrvatskom da nije bilo 5.korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine ?Šta bi bilo sa Hrvatskom da nije bilo 5.korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine ?

0 Comment

Ideološke i političke strane lošeg odnosa Hrvatske prema Bosni i Hercegovini dublje se mogu sagledati na primjeru ignorisanja strateške političke i vojne uloge ARBIH i njenog doprinosa da se spriječi postizanje velikosprskih planova na štetu BIH i Hrvatske. Upravo zato što hrvatski političari mediji i akademski autoriteti ulazu velike napore da se iskrivljeno predstave i […]