Oznaka: Birači u Srebrenici

Na biračkom spisku u Srebrenici osobe koje nisu žive !Na biračkom spisku u Srebrenici osobe koje nisu žive !

0 Comment

Jedan od razloga zbog čega su umrle osobe na biračkim spiskovima jeste zato što matični uredi u Srebrenici nisu dobili podatke o umrlima a nisu ih dobili zato što je većina osoba srpske nacionalnosti sa sviska živjela ili živi u Srbiji a kada umru podaci ne dolaze u matične urede u Srebrenicu. Naime Srbija ili […]