Oznaka: Beogradska deklaracija

Kako je Šešelj upozoravao Bošnjake da ne smiju odustati od nove Jugoslavije jer u suprotnom…Kako je Šešelj upozoravao Bošnjake da ne smiju odustati od nove Jugoslavije jer u suprotnom…

0 Comment

Predsjednik predsjedništva BiH Alija Izetbegović je pod pritiskom i zahtjevima raznih republičkih struktura i naroda u augustu 1991.godine zahtijevao suštinske promjene JNA kada je u pitanju njeno ponašanje prema BiH. Zatražena je balansirana nacionalna struktura kadra gdje su svi generali bili srpske nacionalnosti te da se utvrdi da li je JNA jugoslovenska ili srpska vojska. […]