Oznaka: begovska porodica

Ali-paša Fidahić-Fidahići su zvornička begovska porodica iz XVIII i XIX vijeka.Iz ove porodice su generacijama imenovani kapetani…!Ali-paša Fidahić-Fidahići su zvornička begovska porodica iz XVIII i XIX vijeka.Iz ove porodice su generacijama imenovani kapetani…!

0 Comment

Fidahići  su zvornička begovska porodica iz XVIII i XIX vijeka. Iz ove porodice su generacijama imenovani kapetani grada Zvornika. Često su kapetani Fidahići ujedno bili i sandžak-begovi Zvorničkog sandžaka. Iako je funkcija sandžak-bega (mutesarif, upravitelj sandžaka) u Osmanskomcarstvu bila viša od funkcije kapetana (komandanta utvrđenog grada), u Bosni je daleko veću čast i prestiž činilo […]