Oznaka: baština

Drvena džamija u Priluku stara 283 godine-neprocjenjivo kulturno i historijsko blago naše domovine !Drvena džamija u Priluku stara 283 godine-neprocjenjivo kulturno i historijsko blago naše domovine !

0 Comment

Priluk je mjesto u Živinicama a poznato je po staroj drvenoj džamiji koja se nalazi u sastavu harema u smokojnoj tišini i hladovini hrastove šume. Unutar harema nalaze se i nišani koji svjedoče o 283 godine postojanja ove džamije. Kada je u pitanju historijat odnosno graditelji džamije i njeni vakifi,šejh Hasan i šejh Mustaf,sagradili su […]

Atik džamija-nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine !Atik džamija-nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine !

0 Comment

Atik dzamija nalazi se između kalesijskih naselja Vukovije Gornje i Tojšići,u zaseoku Ćive.Dugo je bila sjedište vjerskog zivota za šire prostore i veći broj naselja. Zbog nedostatka izvora nerijetko se polemisalo o datumu izgradnje ove dzamije.Ono što je sigurno jeste da je nastala u vremenu vladavine Osmanlija. Zbog činjenice da je 1533.godine većina stanovništva na […]

(FOTO) Rimski most kod Ustikoline-trajni svjedok prošlih vremena !(FOTO) Rimski most kod Ustikoline-trajni svjedok prošlih vremena !

0 Comment

Rimski most u Ustikolini pri ušću Gabeoskog potoka u rijeku Drinu od 2005.godine nalazi se na listi nacionalnih spomenika BiH.Most u Kožetini sagrađen je na strmom terenu i njegova sadašnjem dužina iznosi oko deset metara.Izgrađen je od blokova lomljenog kamena različitih dimenzija. Gornja hodna površina mosta je gotovo horizontalna.Dok se u svodu mosta primjećuju tragovi […]

Bosanske avlije i bašte !Bosanske avlije i bašte !

0 Comment

Velika ljubav prema cvijeću i prirodi, koja je kod starih orijentalnih naroda bila ponekad uzvišena čak na stupanj religije, nesporno je uticala na slikovit smještaj starog grada u pejzaž, na stepenastu izgradnju bosanskih kuća sa doksatima, te kućnim vrtovima i baštama, koje zatvorenim prostorima, oblikovanjem i prirodnim smještajem cvijeća i drveća govore više od pisanih […]