Oznaka: barucija semso

Znate li ko je bio Šemso Baručija-Zlatni ljiljan koji dade život za svoju Bosnu !Znate li ko je bio Šemso Baručija-Zlatni ljiljan koji dade život za svoju Bosnu !

0 Comment

Šemso Baručija rodio se 4.maja 1960.godine u Foči. Zlatni ljiljan je postao 1994.godine. Bio je član komande 1.korpusa ARBIH. Stradao je 11.oktobra 1994.godine na Moševačkom brdu kod Vareša u činu kapetana. ”Izvodili smo operaciju na treskavičko-bjelašničkom platou 1994.godine i ostvarili uspjeh, ali agresor nas je žestoko napao. Agresor je zauzeo kotu Moševačko brdo. Šemso i […]