Oznaka: balkanski ratovi

Balkanski ratovi unutrašnja kriza u BiH !Balkanski ratovi unutrašnja kriza u BiH !

0 Comment

Balkanski ratovi su izazvali važnu unutrašnju krizu u unutrašnjem životu u BiH. Nastupanjem ratova, austro-ugarska vlast je donijela više mjera koje su bile usmjerene na jačanje vojnih vlasti nad civilnim. Na kraju, civilna uprava je prenijeta na vojnog poglavara zemlje. Ovaj poglavar – oličen u ličnosti generala Potioreka – donio je 3. maja 1913. niz […]