Oznaka: autobusi

Većina ih je stigla bukvalno sa košuljom ili haljinom na sebi. Mnogi nisu imali cipela. Majke sa dojenčadima nisu imale nikakav drugi način da nose svoju djecu osim u rukama !Većina ih je stigla bukvalno sa košuljom ili haljinom na sebi. Mnogi nisu imali cipela. Majke sa dojenčadima nisu imale nikakav drugi način da nose svoju djecu osim u rukama !

0 Comment

Prisilno premještanje autobusima “nejakog stanovništva iz Srebrenice prekoteritorije koju drže Srbi bilo je sistematsko, brutalno i bez dogovora. To nije biospontan poduhvat koji su preduzele Pale, već je on prije bio prethodno planiran iefikasno izvršen kad se uzme u obzir obezbjeđenje autobusa, ruta, ljudstva koje ga je izvršavalo, i preciznog rasporeda koji je trebalo slijediti […]