Oznaka: AU

Kako je Austro-Ugarska zaposjela Bijeljinu,Zvornik i Srebrenicu nakon Berlinskog kongresa (opis) !Kako je Austro-Ugarska zaposjela Bijeljinu,Zvornik i Srebrenicu nakon Berlinskog kongresa (opis) !

0 Comment

OKUPACIJA BOSNE I HERCEGOVINE OD STRANE AUSTROUGARSKE-IZVOR: Mustafa Imamovic „Historija Bošnjaka“,1992. Grupa autora „Bosna i Hercegovina od najstarijih vremena do kraja Drugog svjetskog rata“,1998. Mehmedalija Bojić „Historija Bosne iBošnjaka“. Vedad Biščević „Bosanski namjesnici Osmanskog doba 1463-1878“,2006.               Berlinski kongres je prekretnica veoma bitna za Evropu,naročito za Balkan kao vazno strateško mjesto za mnoge velike sile […]

Okupacija sjeveroistične Bosne od strane A-U: Prešli su Savu zatim udarili desnom obalom prema Brčkom pa dalje prema Tuzli !Okupacija sjeveroistične Bosne od strane A-U: Prešli su Savu zatim udarili desnom obalom prema Brčkom pa dalje prema Tuzli !

0 Comment

Izvor : Grupa autora “Bosna i Hercegovina od najstarijih vremena do kraja Drugog svjetskog rata 1998.godina” Zanemarujući interese stanovnika članom XXV Berlinskog ugovora A-U je od Evropskih sila dobila mandat da okupira i upravlja pokrainama Bosnom i Hercegovinom.                    Prije nego je krenula navala na Posavinu zapovjednik druge vojske Filipović izdao je naredbu po kojoj […]

Kako je na današnji dan 1911.godine požar progutao visočku čaršiju !Kako je na današnji dan 1911.godine požar progutao visočku čaršiju !

0 Comment

Na današnji dan 1911.godine u Visokom je izbio pozar koji je u samo nekoliko sati prouzrokovao nestanak skoro cijele čaršije.U pozaru je uništeno oko 450 kuća i dućana a 4 osobe su izgubile zivot. U najvećem mogućem pozaru koji je zadesio Visoko stradala je imovina uglavnom siromašnog stanovništva izgorio je veliki broj stoke kao i […]

Odnosi austrougarskih političkih krugova prema BIH u povodu donošenja ustava 1910.godine !Odnosi austrougarskih političkih krugova prema BIH u povodu donošenja ustava 1910.godine !

0 Comment

IZVOR: ZBORNIK RADOVA NAUČNI SKUP USTAVNO-PRAVNI RAZVOJ BOSNE I HERCEGOVINE (1910-2010.) Tuzla, 17-19. XII 2010. Do uspostavljanja Ustava (1910.) u Bosni i Hercegovini, prethodnim reformama od okupacije (1878.) do aneksije (1908.) zemlja je pripremljena i bila u zakonodavno-pravnom smislu vrlo blizu ustrojstva drugih pokrajina Austro-Ugarske imperije. U austro-ugarskom nadmetanju prema Bosni i Hercegovini od aneksije […]

Popis stanovništva i razvoj gradova u BiH nakon AU-okupacije !Popis stanovništva i razvoj gradova u BiH nakon AU-okupacije !

0 Comment

Stanovništvo Za vrijeme austrougarske uprave u Bosni i Hercegovini su izvršena četiri popisa stanovništva 1879, 1885, 1895. i 1910. godine. Međutim, u ovim popisima popisivani su samo muškarci, a kako do tada nije popisivan ni broj kuća, Austro-Ugarska je nastojala da to promijeni. Svaka kuća dobila je svoj broj, a nakon toga uslijedilo je popisivanje […]

Rješavanje jezičkog pitanja u BiH za vrijeme AU uprave!Rješavanje jezičkog pitanja u BiH za vrijeme AU uprave!

0 Comment

Do 1910. Jezičko pitanje u Bosni i Hercegovini aktuelno je bilo od samih početaka austrougarske uprave, a vezano je bilo za nacionalnu politiku i nacionalne odnose. Vremenom se ovo pitanje svelo skoro isključivo na naziv jezika, njegovu primjenu u pokrajinskim organima, te na upotrebu latiničnog i ćiriličnog pisma. Jezik je imao više naziva (zemaljski, bosanski […]

Pokret Bošnjaka muslimana za vjersku autonomiju !Pokret Bošnjaka muslimana za vjersku autonomiju !

0 Comment

Austrougarska okupacija Bosne i Hercegovine i 1878. godina su najveće prekretnice u historiji bosanskohercegovačkih muslimana, današnjih Bošnjaka. Nakon višestoljetnog prisustva osmanske, islamske vlasti, došla je nova vlast. Ali to nije bila bilo kakva promjena vlasti, jer je dolazak Austro-Ugarske značio ulazak u novi kulturno- civilizacijski krug, novi društveni i ekonomski poredak. Muslimanima je trebalo mnogo […]