Oznaka: atik

Atik džamija u Fonici-ukraden najstariji rukom pisani Kur’an u BIH !Atik džamija u Fonici-ukraden najstariji rukom pisani Kur’an u BIH !

0 Comment

U utorak je prijavljena krađa najstarijeg pisanog Kur’ana u Fojnici a koji se nalazio u Atik džamiji.Inače Kur’an iz Atik džamije prepisan je 1751.godine.Kao prepisivač Kur’ana naveden je Mustafa sin Salihov sin hadži Mahmudov a ova vjerska knjiga smtra se i dokazom kontinuiteta fojničke škole prepisivača Kurana.