Oznaka: Abdulah paša Deftedarija

Adbulah paša Deftedarija:"I glavu ću svoju dati al kamena jednog ne dam"!Adbulah paša Deftedarija:"I glavu ću svoju dati al kamena jednog ne dam"!

0 Comment

Nakon jedne ozbiljne prepirke bosanskih krajišnika i austrijskih graničara zbog meda 1784.godine Austrija je od Omanskog carstva zatrazila da joj se vrate neke pogranične utvrde u Pounju. Osmansko carstvo kako bi udovoljilo njihovim zahtjevima naredi bosanskom beglerbegu Abdulah pasi Deftedariji da preda nekoliko pograničnih kula Austriji. Nakon sazvanog divana u Travniku bosanski ajani utvrdiše da […]