Oznaka: 2.korpus

Godišnjica formiranja 3.Tuzlanske brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine !Godišnjica formiranja 3.Tuzlanske brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine !

0 Comment

Treća tuzslanska brigada formirana je 19.juna 1992.godine.Pripada je 2 korpusu Armije BIH.Tokom rata bila je poznata po nazivima : Treća lahka brigada Tuzla,Treća motorizovana brigada i Treća brdska brigada Tuzla. Na položaju komandanta brigade tokom rata bili su : Enes Atić,Mirsad Mujović i Kemal Džanko. Prvobitno se brigada sastojala od tri bataljona.U prvi bataljon su […]

Zarobili su brojna materijalno-tehnička sredstva, među kojima se posebno ističe oklopni voz u Gradačcu.Zarobili su brojna materijalno-tehnička sredstva, među kojima se posebno ističe oklopni voz u Gradačcu.

0 Comment

29.septembra 1992.godine formiran je 2.korpus ARBIH. Sjedište korpusa bilo je u Tuzli a zona odgovornosti se protezala na 28 opština sjeveroistočne i istočne Bosne, te dijelom Posavine. Drugi korpus je odbranio najveći dio teritorije, oslobodio je 1500 kilometara kvadratnih, oslobodio je prve gradove (Kalesija i Srebrenica), zarobio brojna materijalno-tehnička sredstva, među kojima se posebno ističe […]

Na današnji dan formiran je 2.korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine !Na današnji dan formiran je 2.korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine !

0 Comment

Drugi korpus ARBIH je bio jedan od sedam korpusa.Imao je sjedište u Tuzli a zona odgovornosti 2.korpusa bile su opštine : Banovići Bijeljina Bosanski Brod Bosanski Šamac Bratunac Brčko Derventa Doboj Gracanica Gradacac Kalesija Kladanj Lopare Lukavac Maglaj Mozdriča Odzak Orašje Srebrenica Srebrenik Teslić Tešanj Tuzla Šekovići Ugljevik Vlasenica Zvornik i Živinice. Naredbom Komandanta Štaba […]