Oznaka: 1997

” Moj um stalno se koleba i pita, ali moje srce je uvijek bilo i ostalo na strani vjere”” Moj um stalno se koleba i pita, ali moje srce je uvijek bilo i ostalo na strani vjere”

0 Comment

Na dodjeli nagrade Američkog centra za demokratiju 1997.godine, Alija Izetbegović je rekao: ” Moj um stalno se koleba i pita, ali moje srce je uvijek bilo i ostalo na strani vjere. Moji trenuci sreće su bili oni u kojima su se moj um i moje srce slagali”.

Evo šta je Alija Izetbegović izgovorio na vojnoj smotri 1997.godine-rečenicu koja je i danas popularna među Bošnjacima !Evo šta je Alija Izetbegović izgovorio na vojnoj smotri 1997.godine-rečenicu koja je i danas popularna među Bošnjacima !

0 Comment

Predsjednik Alija Izetbegović je na vojnoj smotri 1997.godine izgovorio rečenicu koja je i danas jako popularna među Bošnjacima i kod velike većine budi osjećaj patriotizma i ponosa. Pred postrojenim ešalonima vojske ARBIH, Izetbegović je rekao sljedeće: ”Vi ste naš odgovor i naša poruka, prijateljima i neprijateljima, da nema pogodbe kada se radi o opstanku naroda […]