Oznaka: 1994

Kako je Karadžić 1994.godine spominjao i sanjao Dušanovo cartsvo !Kako je Karadžić 1994.godine spominjao i sanjao Dušanovo cartsvo !

0 Comment

Transkripti NSRS-a otkrivaju mnogo toga.U okviru projekta “Transkripti genocida” objavljeno je ukupno 60 sjednica NSRS-a koje u određenoj mjeri pokazuju atmosferu namjere i ciljeve srpskog ratnog rukovodstva u BIH. U decembru 1992.godine Radovan Karadzic je cinično predlozio u trenutku su već stradale hiljade ljudi a 70 % teritorija bilo je pod kontrolom srpske vojske da […]