Oznaka: 1942

Kako su četnici davali do znanja srpskom narodu da je nužno pljačkati imovinu Bošnjaka !Kako su četnici davali do znanja srpskom narodu da je nužno pljačkati imovinu Bošnjaka !

0 Comment

Tokom 1942.godine Četnici su javno davali do znanja srpskom narodu da je nužno pljačkati imovinu Bošnjaka.Četnička komanda u Istočnoj Bosni je smatrala da je “rekvizicija hrane koju su Turci opljačkali od Srba prošle godine i slobodna ili prinudna razmena dobara između Srba” najbolji način snadbijevanja srpskog naroda u planinskim krajevima BiH tokom proljeća tekuće godine. […]