Oznaka: 17.viteska brigada

Na današnji dan formirana je 17.viteška krajiška brdska brigada koja je za vrijeme rata djelovala u sastavu ARBIH.Na današnji dan formirana je 17.viteška krajiška brdska brigada koja je za vrijeme rata djelovala u sastavu ARBIH.

0 Comment

Na današnji dan formirana je 17.viteška krajiška brdska brigada koja je za vrijeme rata djelovala u sastavu ARBIH. Od svog osnivanja bila je u sastavu 3.korpusa a formiranjem 7.korpusa postaje njegov sastavni dio. Sjedište je bilo u Travniku, a okosnicu su činili borci iz Bosanske krajine, pa je po njima i dobila ime.