Radovan Karadžić je 4. augusta 1995. na srpskoj televiziji (SRNA) javno priznao da je odobrio genocid u Srebenici: “Mi smo željeli i stvorili smo od Mladića legendu, jer mi znamo da naš narod želi legende…Radovan Karadžić je 4. augusta 1995. na srpskoj televiziji (SRNA)
javno  priznao da je odobrio genocid u Srebenici: “Mi smo željeli i stvorili
smo od Mladića legendu, jer mi znamo da naš narod želi legende,
međutim propustili smo da malo iznesemo i uspjehe pojedinih komandanata korpusa. Recimo sada Krstić, koji je preda mnom isplanirao
i ja sam mu odobrio taj zadatak za Srebrenicu, koji je izvrsno uradio.
Naravno, pomaže Glavni štab i Mladić, svi drugi, ali treba znati da
je taj Krstić veliki vojskovođa.”138 To priznanje Karadžić je ponovio i
na sjednici paradržavne Skupštine Republike Srpske, 15. i 16. februara
1995, pri čemu je posebno naglasio da se ne kaje za to: “Ja sam kao
vrhovni komandant stao iza plana za Žepu i Srebrenicu, za Srebrenicu uglavnom. Žepa se podrazumijevala. Gospodo, mi bismo izgubili
rat da postoji Žepa sa 90.000 naoružanih Muslimana, izgubili bismo
rat. Lično sam nadgledao plan bez znanja GŠ (Glavnog štaba) ne ni
krijući, nego slučajno nailazeći na generala Krstića i savjetovao mu
da pravo ide u grad i da proglasi pad Srebrenice, a poslije ćemo se
juriti sa Turcima po šumama. Odobrio sam i bliži zadatak i radikalni
zadatak i ne kajem se za to

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)