Prvi spomen bosanskog jezika i njegovo osporavanje od strane srpske i hrvatske štampe !


Izvor : Historija BiH

Hrvatska i Srpska štampa je često nastojala osporiti bosanski jezik pa su zbog toga razni listovi neosnovano pisali da se ne moze naci niti jedan naučnik koji je pisao o posebnosti bosanskog jezika.

To ne odgovara stvarnosti jer se bosanski jezik sreće u brojnim pisanim spomenicima još od četvrte decenije XV stoljeća.O tome svjedoče brojni pisci uglavnom franjevci,Kotorani i Dubrovčani.

Jedan od najstarijih spomena bosanskog jezika imamo u notarskim knjigama grada Kotora od 3.jula 1463.godine u kojoj je mletački knez u Kotoru kupio petnaestogodišnju dkevojku “bosanskog roda i heretičke vjere zvanu bosanskim jezikom Djevenu”.

Predpostavka je da je bizanstki pisac Konstantin Filozof još 1300.godine u svom djelu “Skazanie iziavlieno o pismenah” prvi put spomenuo termin “bosanski jezik”.Sredinom XV stoljeća bosanski jezik koristila je i bosanska dvorska kancelarija da bi kasnije bosanski jezik bio jedan od diplomatskih jezika u Osmanskom carstvu.

Toko AU perioda najzešće borbe su se vodile upravo oko jezika a posebno se u tome isticala srpska štampa.List Bošnjak je tvrdio da su Srbi i Hrvati kao osnovu za svoj jezik koristili bosanski jezik.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.