Najstariji nišani na području Bosne-imaju sve karakteristike stećaka i epigrafe pisane bosančicom ali su podignuti osobama koje su islamske vjeroispovijesti…Dolaskom Osmanskog carstva te padom Bosanskog kraljevstva polahko se mijenjaju vjerski običaji te pojavljuju neki novi oblici nadgrobnih spomenika pa i stećaka.
Riječ je o stupu i krstači koji obilježavaju XV i XVI stoljeće dok u ovom periodu prestaje klesanje stećaka.
Stupovi nastali pod uticajem muslimanskih nadgrobnih spomenika nastaju najranije na područjima koja prva dolaze u kontakt sa islamom.
Tako se na području Bosne pojavljuju i najstariji nišani imaju sve karakteristike stećaka i epigrafe pisane bosančicom ali su podignuti osobama koje su islamske vjeroispovijesti kakav je nišan Mahmuta Brankovića iz Petrovog polja kod Rogatice.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)