Prvi genocid nad Bošnjacima iz 1638.godine-To je prvi genocid i prva prava, velika i kolektivna tragedija Bošnjaka koja se događa za vrijeme velikog Bečkog rata…Prvi genocid nad Bošnjacima od 1683.godine do 1699.godine. To je prvi genocid i prva prava, velika i kolektivna tragedija Bošnjaka koja se događa za vrijeme velikog Bečkog rata koji je počeo 1683.godine, pohodom osmanske vojske na Beč, a završio mirovnim sporazumom 1699.godine.
Čim se saznalo za osmanski poraz pod Bečom, izbio je u jesen 1683.godine, u graničnim oblastima Dalmacije i Bosne, morlački ustanak. Centar je bio u Ravnim kotarima, a morlački uskoci i hajduci su do novembra 1683.godine uglavnom uspjeli protjerati Bošnjake iz sjeverne Dalmacije. Iduće godine Venecija ulazi u rat, tako da morlaci prelaze na njihovu stranu, Francuska napušta savez sa Osmanlijama i poslije poraza kod Beča Osmanska carevina se našla sama nasuprot jednom broju udruženih kršćanaskih sila. Stupanjem Venecije u rat, marta 1864.godine, formirana je Sveta liga, kojoj su pored Austrije, Poljske i Mletačke republike, pristupila još Malta, Toskana i Vatikan, a ubrzo im se pridružila i Rusija.
Tokom 1864.godine izgubile su cijelu Dalmaciju i Liku. Uglavnom bošnjačke posade redom su predavale i napuštale gradove po Dalmaciji, Lici i Krbavi. Oktobra 1687.godine pali su u mletačke ruke Risan i Novi u Boki. Počinje ubijanje i protjerivanje Bošnjaka iz Dalmacije, Mađarske.
(O prvom genocidu nad Bošnjacima precizne, jasne i nepobitne podatke posebno o pokrštavanju, pružaju franjevački arhivi u Dalmaciji, Slavoniji i Lici).

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)