Plitvička jezera !Nacionalni park plitvička jezera je geoloÅ”ka i hidrogeoloÅ”ka krÅ”ka pojava. Kompleks Plitvičkih jezera proglaÅ”en je nacionalnim parkom 8.aprila 1949.godine. To je najveći, najstariji i najposjećeniji hrvatski nacionalni park.
Godine 2011, bilo je viŔe od milion turista Ŕto je prvi put u historiji ovog nacionalnog parka.
Naziv plitvička potiče iz pisanog dokumenta 1777.godine, ime potiče od riječi ”plitvak” voda je vijekovima taložila vapnenac i nastali su plitki bazeni.
Prosječna godiÅ”nja količina oborina iznosi 1500 mm. Najveća količina kiÅ”e obično pada u proljeće i jesen.
Nacionalni park sastoji se od 16 jezera, koja se postepeno prelijevaju i silaze jedno u drugo u nizu od 5460m zračne linije.

Odgovori

VaÅ”a adresa e-poÅ”te neće biti objavljena.