Nastanak i rad jugoslovenske muslimanske organizacije !Jugoslovenska muslimanska organizacija ( JMO) naziv je stranke bh. muslimana koji u staroj Jugoslaviji nisu bili priznati kao posebna nacija.
U novonastaloj Jugoslovenskoj državi BiH je bila izložena jakom prodoru veliko-srpstva. Srbi su zauzimali sve vodeće položaje , a dolazili su i činovnici iz Srbije.Agresivni srpski hegemonizam ugrožavao je nesrpsko stanovništvo , osobito muslimane što je navelo muslimanske vođe da se organizuju u posebnu stranku i odupru velikosrpstvu.
Najprije je formirano nekoliko regionalnih muslimanskih skupina, koje su sredinom februara 1913. povezuju u JMO. Ne odazivaju se Svetozaru Pribičeviću da uđu u njegovu stranku a oznaku Jugoslovenska, tumačili su kao prihvatanje teritorijalnog okvira u koji se uključuju i muslimani. Jedna od specifičnosti JMO –a bila je naglašavanje zahtjeva za osiguranje vjerskih prava muslimana.
Oslanjala se isključivo na muslimansko stanovništvo kao svoje birače. Na čelu JMO bio je dr. Mehmed Spaho. Na izborima raspisanim ua Ustavotvornu skupštinu 28.11.1920. u BiH, JMO je dobila najviše glasova, a dobila je 24 mandata.1921. JMO je glasala za prihvatanje Vidovdanskog ustava 28.juna 1921. , a zauzvrat je dobila 2 resora u vladi KSHS.Mehmed Spaho je dobio mjesto ministra industrije i trgovine , a Hamdija Karamehmedović postaje ministar narodnog zdravlja.
Na osnovu ovog sporazuma , u Vidovdanski ustav je unijet član 135. Tzv. TURSKI PARAGRAF, kojim je određeno da BiH ostaje u svojim sadašnjim granicama, te da postojeći okruzi u njoj važe kao oblasti. 1935.JMO ulazi u Stojadinovićevu vladu, a Mehmed Spaho imenovan je za ministra saobraćaja.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)