Naredba o genocidu-Direktiva "Naredna dejstva VRS" Ratka Mladića !Naredba o genocidu-Direktiva “Naredna dejstva VRS” generala Ratka Mladića od 19.novembra 1992.godine.
..iz predhodne direktive (3) nisu realizovani sljedeći zadaci :
(3) nisu u potpunosti razbijene neprijateljske grupacije u širem rejonu Goražda,Žepe,Srebrenice i Cerske
4.Odlučio sam : glavnim snagama VRS stabilizovati odbranu.Pomoćnim snagama razbiti muslimanske snage u Podrinju
5.zadaci jedinica :
D) Drinski korpus : sa sadašnjih položaja glavnim snagama krajnje uporno braniti Visegrad (brana) Zvornik i Koridor a ostalim snagama na širem prostoru Podrinja iznuravati neprijatelja.Nanositi mu što veće gubitke i prisiliti ga da sa muslimanskim stanovništvom napusti Birača Žepe i Goražda.Predhodno ponuditi razoružanje borbeno sposobnih i naoružanih muškaraca a ako ne pristaju uništiti ih.U daljem deblokirati i osposobiti za saobraćaj i komunikaciju Milići-Konjević Polje-Zvornik i biti u gotovosti za intenzivnu borbu protiv ubačenih diverzantskih terorističkih i paravojnih grupa (…)

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)