Najstarija džamija u BiH: Turhan Emin-begova džamija u Ustikolini !Prva džamija u BiH po narodnim predajama izgrađena je u Ustikolini 1448 godine.Nije poznato ko su bili graditelji džamije a njen osnivač je Turhan Emin beg jedan od vojskovođa Murata II.

Krasila je munara koja je bila posebne arhitektonske vrijednosti njena serefeta bila su posebno ukrašena orijentalnim ornamentima i filigranski precizno isklesanim kamenom.

Kažu da je to kamenje za munaru klesano u Skoplju bilo posebno obilježeno a zatim zapregama dovezeno u Ustikolinu gdje se montirala.

29.novembra 1941.godine ova džamija je spaljena.Po završeetku rata mjestani su bili spremni da izgrade džamiju ali se radilo i o historijsko važnom objektu pa se tako Turhan

Emin begova džamina našla na spisku prioriteta za rekonstrukciju kod Zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirodnih rijetkosti u Sarajevu.

Svi si brinuli da džamija dobije atribute kako bi sačuvala imidž najstarije u BiH.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)