Kako je oteta Sutorina ?Sutorina je selo na jugoistoku Crne Gore. Takođe je naziv za manji dio zemlje oko kojeg su spor vodili BiH i Crna Gora.

Profesor Suad Kurtćehajić :” Najznačajnija stvar jeste da je BiH već na Berlinskom kongresu imala granice sa kojima je ušla u Kraljevinu SHS.To su iste granice kao i sada samo je tada BiH imala Sutorinu sada je nema.

Predsjedništvo AVNOJa je 24.februara 1945.godine je zauzelo stav da BiH treba da uđe u zajedničku državu sa granicama koje su utvrđene na Berlinskom kongresu znači sa Sutprinom”.

Crna Gora je uzurpirala ovaj prostor 1945.godine i više ga nije vraćala.Bili su to neformalni razgivori između Blaže Jovanovića i Đure Pucara gdje je to bilo ili telefonom ili za kafanskim stolom tako da je jednostavno njima ostavljena Sutorina.

To nije imao pravo da uradi ni Đuro Pucar niti bilo ko drugi”.

Crna Gora ima najnejasnije granice dok su naše utvrđene i jasne Berlinskim kongresom”.

Također profesor Muriz Spahić navodi da se na osnovu analize geografskih karata dokazuje da je Sutorina od svog osnutka do 1964.godine kada se posljednji put pokazuje na karti,bila u sastavu BiH.

Dalje profesor Enver Imamović navodi kako BiH ima sve dokumente po ovom pitanju te da je srednjovjekovna Bosna imala utvrđene granice i Sutorina je bila u sastavu Bosne.

Sutorina je od 1947.godine i zvanično u Crnoj Gori, ali to dvije socijalističke republike nikada nisu potvrdile. O Sutorini se nije pričalo sve do 2014.godine kada je Denis Bećirović pokrenuo to pitanje.

”Mislim da postoje brojne činjenice i argumenti koji govore da je to dio BiH. Mi kao poslanici Predstavničkog vijeća Parlamentarne skupštine

BiH pozvani smo da čuvamo i branimo interese BiH. Želimo da gradimo dobrosusjedske odnose sa svim država, ali ne na štetu naše domovine”, kazao je Bećirović.

Dvije države su spor i zvanično riješile 2015.godine, po kojem je Sutorina ipak ostala u Crnoj Gori.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.