"Homogena Srbija"-plan istrebljenja Bošnjaka i vodilja četničkog pokreta!Sama organizacija četničnog pokreta Draže Mihailovića zasnivala se na tradiciji velikosrpske ideologije da Srbiji pripada vodeća uloga na južnoslavenskom prostoru.

Ideja Velike Srbije bila je razrađena u planu “Homogena Srbija” kojeg je načinio banjalučki advokat Stevan Moljević u Nikšiću 30.juna 1941.godine.

U svom elaboratu Moljević definiše osnovnu ulogu Srba a to je da stvore homogenu Srbiju na cijelom etničkom prostoru na kome oni žive.

Zapravo koncept homegene Srbije je stvaranje velike Jugoslavije a u njoj stvaranje Velike Srbije.
U planu se navodi neophodno etničkom čišćenju i genocidu.Kompletan prostor BiH je ulazio u granice Velike Srbije.

Jugoslaviju bi činile tri federalne jedinice Srbija Hrvatska i Slovenija a BiH bi bila i sastavu srpske federalne jedinice.

U pismi koje je Moljević poslao Dragiši Vasiću 1941.godine navodi “da treba pristupiti etničkom čišćenju zemkje od nesrpskog stanovništva” odnosno Bošnjaka i Hrvata.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.