Herojstvo 108.brigade ARBIH-“Momke s Dizdaruše niko nije mogao pomaknuti s položaja” !108. Brčanska brigada ostala je upamćena po svom herojstvu. Jedna takva se desila u Skakavi Gronjoj. 

Poslani su po zadatku u Skakavu, jer su tamo liniji tokom borbe znatno oslabile. Uz ljudstvo koje je došlo u Skakavu, pristigla su i dva tenka i nešto artiljerije. U ovom okršaju agresorske snage su brzo odbačene nazad.

Oko 19h iskopani su rovovi, da nam to mjestu se drže linije. Tokom noći bilo je napada od strane četnika, ali sve je odbijeno. Tokom noći linija nam je bila momcima iz Dizdaruše.


Idući dan je počeo jako mirno, ali je oko 10h u jutro krenuo napad. Strahoviti napadi bili su odbijeni. Negdje oko 2h posle ponoći, krenuo je siloviti napad uz tenkove, artiljeriju i sva druga raspoloživa sredstva, iako je agresor bio petostruko brojno nadmoćniji, 108.brigada se odlično branila.

Posle uzaludni napada koji su trajali nekoliko dana i noći, četnici su kratko poručili:”Momke s Dizdaruše niko nije mogao pomaknuti s položaja”.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)