Dobošnica-Utvrđeno postojanje nekropole stećaka: dokumentovana dva stećka oblika sanduka,djelimično oštećena !Dana 1.decembra 2020.godine na poziv NVO Dobošnica iz Dobošnice izvršen je terenski obilazak i rekognosciranje terena ovog naselja.

Terenski obilazak je u pratnji članova udruzenja “Dobošnica” izvršio mr.Semir Hadzimusić stručni saradnik u zavodu za zatitu i korištenje kulturno-historijskog naslijeđa Tuzlanskog kantona.

Povod istrazivanja bilo je utvrđivanje postojanja stećaka na rubu zaseoka Cibrići prema Prlinama.Prilikom istrazivanja konstatovano je da se na lokalitetu “Kamenje” parcela Podovi uz stari put koji je iz doline Preče preko Ratiša išao ka Posavini,nalazi nekropola sa stećcima.

Evidentirana su i dokumentovana dva monumentalna stećka oblika sanduka djelimično oštećena bez jasno vidljivih ukrasa i natpisa.

Stećci su udaljeni jedan od drugog pedesetak metara i za predpostaviti je da na istom lokalitetu postoji još nekoliko nadgrobnih spomenika.

Postojanje ovih stećaka još je jedan od materijalnih dokaza postojanja asrednjovjekovne ZupeSmoluća i kontinuiteta zivljenja stanovništva na ovom području.

Izvor : Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa TK

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.